Wij bieden vertalingen en tolk services aan om onze klanten te helpen de taal en cultuur barriëres te overwinnen.

Ons doel is om een lange-termijn relatie met onze klant op te bouwen. De sectoren waarin we onze services aanbieden zijn onder andere economie, engineering, marketing, landbouw, management enz.

Onze vertaalservice omvat:

Algemene documenten: zoals onder andere brieven, brochures, uitnodigingen, e-mails, faxen, advertenties.

Specifieke documenten: zoals instructie manuals, contracten, statuten.

Onze vertalers begrijpen de verschillende culturele achtergronden waardoor misverstanden en onnodige conflicten tijdens het tolken worden voorkomen. Onze vertalers zullen niet hun eigen visie, gevoelens en/of meningen geven, tenzij de klant er om vraagt. Wij houden er een professionele ethiek en geheimhouding op na. Alle onderwerpen van de discussie's zijn volledig confidentiëel.

Rainbow Global Business was ingehuurd door staatsbosbeheer en diverse andere, kleinere bedrijfjes in Pannerden (NL), voor het ontvangen van een Chinese delegatie die geïnteresseerd waren in diverse grasbeheer soorten. Jin Berenschot-Guo zorgde als tolk voor de diverse vertalingen over en weer gedurende de activiteit. Een andere succesvolle case betrof het inhuren van Rainbow Global Business door STORK voor vertaalwerkzaamheden tijdens een bezoek Chinese delegatie.
Ook voor uw bezoekjes is een tolk van Rainbow Global Business beschikbaar.